Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Well-posed optimalizační úlohy
Název práce v češtině: Well-posed optimalizační úlohy
Název v anglickém jazyce: Well-posed optimisation programs
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.12.2006
Datum zadání: 01.12.2006
Zásady pro vypracování
Při numerickém řešení optimalizačních úloh se naráží na problém,
že malou změnou množiny přípustných řešení dochází k selhání
numerických algoritmů. Proto je studována třída úloh, které tuto
vlastnost nemají. Říká se jim well-posed úlohy.

Existuje několik různých pojetí tohoto fenomenu. Diplomant by měl
prostudovat literaturu, která se tímto zabývá. Zejména se
soustředit na případ víceznačnosti optimálního řešení a na
stochastickou optimalizaci.
Seznam odborné literatury
Dentcheva, D.; Helbig, S.: On variational principles, level sets, well-posedness, and $\varepsilon$-solutions in vector optimization. J. Opt. Theory App., 89,1, 325-349, 1996.
Dontchev, A.L.; Zolezzi, T.: Well-posed optimization problems, Lecture Notes in Mathematics 1543, Springer-Verlag, Berlin, 1993.
Revalski, J.P.; Zhivkov, N.V.: Well-posed constrained optimization problems in metric spaces. J. Opt. Theory App., 76,1, 145-163, 1993.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK