Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hra nad mapou s volitelnými pravidly
Název práce v češtině: Hra nad mapou s volitelnými pravidly
Název v anglickém jazyce: A Map Game with User-definable Rules
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.11.2006
Datum zadání: 14.11.2006
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vytvořit počítačovou hru nad mapou s figurkami, které se na ní pohybují a svým umístěním a pohybem proti sobě bojují (podobně jako některé deskové hry odehrávající se nad mapou složenou z nepravidelných herních políček). Pravidla hry si bude moci uživatel nadefinovat sám podle připravených voleb a jejich kombinací. Hra bude umožňovat dělit na různé druhy figurky (armády, loďsta, letadla, apod.) i políčka (pevnina, moře, pobřeží, apod.) a podle toho volit pravidla hry. Vzhled mapy se bude měnit podle toho, jakou část území ovládá který hráč.
Součástí práce budou připravené ukázkové mapy, z nich si bude moci hráč vybírat, upravovat je a tvořit nové. Hru budou moci hrát dva hráči proti sobě, nebo hráč proti počítači, kterému může hráč určit strategii.
Seznam odborné literatury
John Sharp: Microsoft Visual C# 2005
Tom Miler: Programujeme 3D hry v jazyce C#
Miloš Zapletal: Velká kniha deskových her
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK