Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Modelování tvaru planetek
Název práce v češtině: Modelování tvaru planetek
Název v anglickém jazyce: Asteroid shape modellig
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Josef Ďurech, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.10.2006
Datum zadání: 31.10.2006
Datum a čas obhajoby: 05.06.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2008
Oponenti: Mgr. Petr Scheirich, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teoretická část - nastudování literatury týkající se určování tvaru a rotačního
stavu planetek metodou inverze světelných křivek. Aplikace této metody na
vhodnou planetku.
Praktická část - pořízení několika světelných křivek vybrané planetky (pomocí
65-cm dalekohledu v Ondřejově), kombinace těchto nových měření se staršími daty,
odvození tvaru a rotačního stavu planetky.
Seznam odborné literatury
Kaasalainen et al. (2002): Asteroid models from disk-integrated data, in Asteroids III, eds. Bottke, Cellino, Paolicchi, Binzel
Warner: A practical guide to lightcurve photometry and analysis, Springer 2006
Kaasalainen & Torppa (2001): Optimization Methods for Asteroid Lightcurve Inversion. I. Shape Determination, Icarus 153, 24
Kaasalainen et al. (2001): Optimization Methods for Asteroid Lightcurve Inversion. II. The Complete Inverse Problem, Icarus 153, 37
Kaasalainen et al. (2002): Models of Twenty Asteroids from Photometric Data, Icarus 159, 369
a další dle doporučení vedoucího
Předběžná náplň práce
Metoda inverze světelných křivek umožnuje určit tvar asteroidu na základě analýzy jeho světelných
křivek z několika opozic. Dosud byla tato metoda aplikována asi na sto těles. U dalších několika
desítek těles je potřeba přidat jen několik kvalitních pozorování z další opozice a bude možné
jednoznačně odvodit jejich tvar. Cílem práce je vybrat vhodnou planetku s dostatečným množsvím archivních
fotometrických dat, provést její fotometrická měření universitním dalekohledem v Ondřejově,
a odvodit fzyikální model. Nezbytným předpokladem úspěchu je osvojení si metody inverze světelných
křivek.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The lightcurve inversion method enables us to derive asteroid shapes from their lightcurves observed during
several apparitions. This method has been applied to about one hundred targets so far. There are tens
of other asteroids such, that only a few additional observations from a next opposition would be sufficient
for an unambiguous shape determination. The aim of this work is to select an asteroid with sufficient
amount of archive photometric data, to carry out new photometric observations of this asteroid by means of
the university telescope in Ondřejov, and to derive its physical model. Good understanding of the lightcurve
inversion method will be inevitable.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK