Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium radiových vln šířících se ve sluneční soustavě
Název práce v češtině: Studium radiových vln šířících se ve sluneční soustavě
Název v anglickém jazyce: Radio waves propagating in the solar system
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2006
Datum zadání: 09.11.2006
Datum a čas obhajoby: 18.09.2007 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2007
Oponenti: Mgr. Kateřina Andreeová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Studium literatury, sepsání přehledu výzkumu S-burstů a radiových vln ve slunečním větru

2) Studium stávajících metod pro analýzu vlnových dat se zaměřeném na jemnou strukturu vlnových forem a "ray tracing". Na základě studia literatuty návrh úprav dostupného programového vybavení (programy read_wfr a trace).

3) Zpracování a interpretace měření S-burstů z příkladu dat radioteleskopu na observatoři Lustbühel u Grazu.

4) Návrh analýzy měření radiových vln ve slunečním větru pomocí přístrojů S/Waves na družicích projektu STEREO.
Seznam odborné literatury
T. H. Stix: Waves in plasmas, AIP New York,1992.
F.F. Chen: Introduction to plasma physics and controlled fusion, vol.1: Plasma physics, Plenum press, New York, 1984.
Časopisecká literatura dle dohody s vedoucím práce
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce je studium radiových vln z pozemních pozorování z radioteleskopu na observatři Lustbühel u Grazu (Rakousko), příprava zpracování měření radiových vln na družicích projektu STEREO.

Příkladem vln pozorovatelných pozemními radioteleskopy jsou S-bursty - sporadické rádiové emise pocházející z magnetosféry Jupitera. Jedná se o nejsilnější planetární rádiové emise ve Sluneční soustavě. Pozorovaní radiových vln pomocí přístrojů S/Waves na družicích STEREO bude především zaměřeno na emise vznikající ve slunečním větru.

Podstatnou součástí práce je studium existující literatury a sepsání jejího souhrnu. Na práci lze navázat v následném magisterském, případně doktorském studiu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Observations of radio waves propagating in the solar system will be analyzed. Ground based measurements of Jovian S-bursts will be used to investigate their fine structure. Analysis methods for the STEREO project will be designed.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK