Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Indexování multidimenzionálních dat pomocí struktury VA-file
Název práce v češtině: Indexování multidimenzionálních dat pomocí struktury VA-file
Název v anglickém jazyce: Multidimensional indexing using the VA-file
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.10.2006
Datum zadání: 13.10.2006
Datum a čas obhajoby: 25.06.2007 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2007
Oponenti: RNDr. David Hoksza, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Implementujte datovou strukturu VA-file a aplikaci, která strukturu využije pro efektivní (rychlé) vykonání rozsahových dotazů nad vysokorozměrnými daty. Proveďte rozsáhlé experimenty nad reálnými daty.
Seznam odborné literatury
1) Roger Weber, Hans-J. Schek, Stephen Blott: A Quantitative Analysis and Performance Study for Similarity-Search Methods in High-Dimensional Spaces, Proc. 24th Int. Conf. Very Large Data Bases, VLDB, 1998

2) Yannis Manolopoulos, Apostolos Papadopoulos, Michael Vassilakopoulos: Spatial Databases: Technologies, Techniques and Trends Idea Group 2005

3) Cui Yu: High-Dimensional Indexing: Transformational Approaches to High-Dimensional Range and Similarity Searches Springer 2002

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK