Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Termodynamické vlastnosti pevných bodů Mezinárodní teplotní stupnice ITS-90
Název práce v češtině: Termodynamické vlastnosti pevných bodů Mezinárodní teplotní
stupnice ITS-90
Název v anglickém jazyce: Thermodynamical properties of fixed points of the International Temperature Scale ITS-90
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc.
Řešitel:
Datum odevzdání tištěné podoby:31.05.2007
Zásady pro vypracování
V základním fyzikálním praktiku byla zavedena termometrická úloha a v rámci diplomových prací bylo vybudováno zařízení ke kalibraci termometrů pro obor nízkých teplot. Základem zařízení je precizní platinový odporový teploměr vyhovující požadavkům stupnice ITS-90, pomocí něhož se kalibrují sekundární termometry. K vyhodnocování údajů platinového teploměru se používá předepsaná referenční funkce, která je dále korigována měřením v definovaných pevných bodech odpovídajících zvolenému oboru teplot. Věrohodnost a stálost pevných bodů tak ovlivňuje kvalitu měření. Termodynamický rozbor konstrukce a použití pevných bodů (trojné body nebo body varu kryogenních kapalin, či body tuhnutí nebo tání kovů) má pro správnou termometrii zásadní význam. Cílem práce bude ověření kvality připravených pevných bodů. K dispozici jsou: trojný bod vody, trojný bod rtuti a bod tání gallia. Práce se tedy může zúčastnit i několik studentů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK