Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Algoritmy a principy ve vyučování matematice
Název práce v češtině: Algoritmy a principy ve vyučování matematice
Název v anglickém jazyce: Algorithms and Principles in Mathematics Education
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2007
Datum zadání: 09.11.2007
Datum a čas obhajoby: 16.11.2012 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:24.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 16.11.2012
Oponenti: doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc.
  doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK