Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium mikrostrukturních změn ve slitinách AlMg
Název práce v češtině: Studium mikrostrukturních změn ve slitinách AlMg
Název v anglickém jazyce: Study of microstructure changes in AlMg alloys
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Připravte vzorky slitin AlMg s různou koncentrací Mg.
Naučte se metodiku přípravy vzorků slitin AlMg pro optickou a transmisní elektronovou mikroskopii.
Studujte vliv Mg na mikrostrukturní změny ve slitinách AlMg pomocí optické a transmisní elektronové mikroskopie.
Seznam odborné literatury
L.F. Mondolfo, Aluminium Alloys: Structure and Properties, Butterworths, 1976.
J.E. Hatch, Aluminium: Properties and Physical Metallurgy, ASM, Warrendale, 1984.
M. Janeček, M. Slámová, M. Cieslar: Kovové Materiály 42, (2004), 173.
Slámová M., Janeček M., Karlík M.: Al-Mg twin-roll continuously cast strips: Characterisation of as-cast and 1,0 mm gauge materials, Research report, EUREKA - E! 2530 CONTCASTALTRANS, Praha 2002.
Janeček M., Slámová M.: Microstructure evolution in cold rolled continuously cast Al-Mg alloys, Research report, EUREKA - E! 2530 CONTCASTALTRANS, Praha 2002.
Janeček, M., Cieslar, M.: Study of precipitation and microstructure evolution in AlMg and AlMgSi alloys, Research report, EUREKA - E! 2530 CONTCASTALTRANS, Praha 2003.
Předběžná náplň práce
Hliníkové slitiny jsou v poslední době stále více používány jako konstrukční materiál v automobilovém průmyslu (osobní a nákladová doprava). Důvodem je fakt, že použitím hliníku lze docílit značné snížení hmotnosti dopravních prostředků a tím i značné úspory paliva. Studie ukazují, že největší efekt má náhrada dosud používaných ocelových plechů lehčími a korozně odolnějšími hliníkovými plechy.
Slitina AlMg3 je jeden z nejrozšířenějších materiálů používaných pro konstrukční prvky v automobilovém průmyslu. Mikrostrukturní změny probíhající v těchto slitinách jsou výrazným způsobem ovlivněny obsahem příměsí, zejména hořčíku. Pochopení jeho vlivu na procesy odpevnění a precipitace může značně rozšířit možný rozsah jejich praktického využití v automobilovém průmyslu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK