Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Konverze mezi parametrickou a implicitní reprezentací křivek a ploch
Název práce v češtině: Konverze mezi parametrickou a implicitní reprezentací křivek a ploch
Název v anglickém jazyce:
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2007
Datum zadání: 08.11.2007
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK