Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Detekce vln hvizdového módu magnetickými anténami
Název práce v češtině: Detekce vln hvizdového módu magnetickými anténami
Název v anglickém jazyce: Detection of whistler-mode waves using magnetic antennas
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: projekt
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.12.2005
Datum zadání: 06.12.2005
Datum proběhlé obhajoby: 04.10.2006
Předběžná náplň práce
http://physics.mff.cuni.cz/kevf/php/proj-abs.php?id=26
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK