Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Počítačová podpora fyzikálního vzdělávání s aktivizujícími prvky
Název práce v češtině: Počítačová podpora fyzikálního vzdělávání s aktivizujícími
prvky
Název v anglickém jazyce:
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2006
Datum zadání: 01.10.2006
Konzultanti: doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK