Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Similarity Search in Protein Databases
Název práce v češtině: Podobnostní vyhledávání v proteinových databázích
Název v anglickém jazyce: Similarity Search in Protein Databases
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.10.2006
Datum zadání: 13.10.2006
Datum a čas obhajoby: 03.09.2010 10:30
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2010
Oponenti: Gonzalo Navarro
  doc. Mgr. Daniel Svozil, Ph.D.
 
 
Zásady pro vypracování
In recent years, the volume of biological data grows rapidly, while there is a strong need to quickly search databases of DNA or protein sequences, based on a similarity measure. The goal of the PhD study is a research in the area of advanced database indexing, particularly focused on (non)metric access methods, used for DNA/protein sequences retrieval. Besides indexing, substantial efforts will be spent to improve feature extraction methods, in order to model the biological data in a more effective way.
Seznam odborné literatury
1. Zezula P, Amato G, Dohnal V, Batko M: Similarity Search - The Metric Space Approach, Springer, 2006
2. Deb S.: Multimedia Systems and Content-based Image Retrieval, Idea Group, 2004
3. Durbin R. et al: Biological sequence analysis, Cambridge University Press, 1998
4. Gusfield D.: Algorithms on Strings, Trees and Sequences ? Computer Science and Computational Biology, Cambridge University Press, 1997
5. Mount D.W.: Bioinformatics ? Sequence and Genome Analysis, Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2004
6. Setubal J.C., Meidanis J.: Introduction to Computational Molecular Biology, PWS Publishing Company, 1997
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK