Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Konvexní funkce a jejich zobecnění
Název práce v češtině: Konvexní funkce a jejich zobecnění
Název v anglickém jazyce: Convex functions and their generalization
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.11.2005
Datum zadání: 03.11.2005
Datum a čas obhajoby: 27.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:27.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2006
Oponenti: RNDr. Michal Červinka, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vyhledat a sepsat možná zobecnění konvexních funkcí, vysvětlit jejich význam pro optimalizaci a ilustrovat na příkladech.

Seznam odborné literatury
Martos, Bela: Nonlinear Programming Theory and Methods.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK