Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Platforma pro výuku robotiky
Název práce v češtině: Platforma pro výuku robotiky
Název v anglickém jazyce: Robotic educational system
Akademický rok vypsání: 2023/2024
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Vedoucí / školitel: RNDr. David Obdržálek, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Student prozkoumá dostupné HW platformy pro výuku robotiky. Po srovnání navrhne konkrétní hardware, který následně využije pro tvorbu úloh pro výuku v robotice.
Seznam odborné literatury
P. Corke, Robotics, vision and control, Springer, 2017, ISBN 978-3-319-54413-7
B.Siciliano, O.Khatib, Handbook of Robotics, Springer 2008, ISBN 978-3-540-23957-4
S.M.LaValle, Planning Algorithms, Cambridge University Press, 2006, ISBN 9780521862059
C.Stachniss, Robotic Mapping and Exploration, Springer 2009, ISBN 978-3-642-01096-5
Předběžná náplň práce
Cílem práce je vytvořit HW platformu pro základní výuku v robotice a k ní navrhnout a implementovat prostředí pro PC pro její použití. Ve výsledku by měla vzniknout sada prvků, kterou by bylo možné využít pro výuku (cvičení a semináře). Neočekává se návrh od nuly, ale spíše sestavení vhodně vybraných modulů a vytvoření sady základních modelových úloh.

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Goal of this work is to create hardware platform for basic education in robotics.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK