Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Školní fyzikální pokusy s domácími přístroji
Název práce v češtině: Školní fyzikální pokusy s domácími přístroji
Název v anglickém jazyce: School physical experiments with home appliances
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Úkolem studenta (-tky) bude navrhnout a "odladit" soubor pokusů s běžnými domácími pomůckami a přístroji. Půjde o přístroje běžně používané v domácnosti (fén, mikrovlnná trouba, varná konvice, dálkový ovladač apod.) K pokusům bude vytvořena potřebná písemná dokumentace a její elektronická varianta.

Soubor pokusů, který bude v rámci práce vytvořen, bude umístěn na vhodných www stránkách (např. na Fyzwebu) a bude se moci stát inspirací pro učitele fyziky, studenty a další zájemce.
Seznam odborné literatury
Drozd Z., Brockmayerová J.: Pokusy z volné ruky. Prometheus, Praha 2003.
Brockmeyerová J., Drozd Z.: Moderní technika ve vaší ruce. In: Lepil O. (ed.): Veletrh nápadů učitelů fyziky 6. UP, Olomouc 2001, str. 64.
Předběžná náplň práce
V domácnostech používáme mnoho přístrojů, které lze použít jako vyučovací pomůcky ve fyzice. Mnoho takových pomůcek se nalézá např. v kuchyni (mikrovlnou troubou lze změřit rychlost světla, nerezové hrnce jsou výbornými elektroskopy, varná konvice, termoska, dálkový ovladač atd. jsou také pomůcky, které stojí za povšimnutí).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK