Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
K jedné speciální optické iluzi (
Název práce v češtině: K jedné speciální optické iluzi (
Název v anglickém jazyce:
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Přitiskněte k sobě ukazováčky dvě mince a rychle je posouvejte nahoru a dolů. Děláte-li to vhodně a dost rychle, uvidíte mince tři. Na semináři GIREP jsem už na to viděl počítačovou simulaci. Zajímavé by ale bylo, udělat mechanické zařízení, které by ten pohyb mincí (nebo špalíčků) dělalo za nás. Myslím si, že mám vymyšleno, jak to udělat - ale dopočítat k tomu třeba sílu, kterou to má nějaký motor pohánět, by byla mimo jiné zajímavá úloha z teoretické mechaniky. Takhle pěkně spojit teorii, pokus a ještě optickou iluzi - to by byla pěkná práce!
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK