Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analyzer of Windows Kernel Models
Název práce v češtině: Analyzátor modelů jádra OS Window
Název v anglickém jazyce: Analyzer of Windows Kernel Models
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2005
Datum zadání: 09.11.2005
Datum a čas obhajoby: 28.01.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 28.01.2008
Oponenti: RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
The goal of the thesis is to implement (in one of the .NET languages) a set of tools for semantic analysis and processing of specifications written in the DeSpec language [1]. The tools should be able to check correctness of specifications and transform them into the Zing [2] modeling language. There is also a possibility that some parts of the existing DeSpec language grammar would need to be refitted for the thesis. The implementation should be based on results of and follow the recommended techniques proposed in the "Model of the Windows Driver Environment" thesis [1] by Tomáš Matoušek. The candidate should be familiar with compiler design techniques, modeling languages and programming under the .NET platform [3].
Seznam odborné literatury
[1] Matoušek, T.: Model of the Windows Driver Environment, 2005 – http://nenya.ms.mff.cuni.cz/publications.phtml
[2] Zing model checker – http://research.microsoft.com/zing/
[3] Microsoft .NET Framework – http://msdn.microsoft.com/netframework/
[4] Jak zadat, zpracovat a hodnotit diplomovou práci na KSI MFF UK –http://kocour.ms.mff.cuni.cz/dp.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK