Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Collective Nuclear Excitations within Skyrme Separable RPA
Název práce v češtině: Kolektivní vzbuzené stavy jader v rámci Skyrme Separable RPA modelu
Název v anglickém jazyce: Collective Nuclear Excitations within Skyrme Separable RPA
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Kvasil, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2005
Datum zadání: 01.10.2005
Datum a čas obhajoby: 18.06.2009 09:00
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2009
Oponenti: RNDr. Jiří Mareš, CSc.
  Ing. Jan Dobeš, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK