Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Interpretace fyzikálních měření a dat žáky a studenty
Název práce v češtině: Interpretace fyzikálních měření a dat žáky a studenty
Název v anglickém jazyce: Interpretation of physics mesurements and data by pupils and students
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2005
Datum zadání: 01.10.2005
Zásady pro vypracování


Seznam odborné literatury

Předběžná náplň práce


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK