Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ovlivnění činnosti membránových transportních systémů kvasinek stresovými faktory
Název práce v češtině: Ovlivnění činnosti membránových transportních systémů
kvasinek stresovými faktory
Název v anglickém jazyce: Effects of Stress Factors on Yeast Membrane
Transporter System
Akademický rok vypsání: 2002/2003
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Dana Gášková, CSc.
Řešitel:
Oponenti: prof. Milan Höfer
  doc. RNDr. Otakar Jelínek, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK