Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kleinova láhev a další příklady zajímavých variet v nízkých dimenzích
Název práce v češtině: Kleinova láhev a další příklady zajímavých variet v nízkých
dimenzích
Název v anglickém jazyce: The Klein bottle and other examples of interesting manifolds in low dimensions
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lukáš Krump, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
V práci bude podán popis a vysvětleny některé vlastnosti zajímavých příkladů variet v nízkých dimenzích: Möbiův pruh, torus, Kleinova láhev, projektivní rovina, apod. Předpokládá se zpracování vizualizace jednotlivých objektů pomocí vhodného software.
Seznam odborné literatury
Krump, Souček, Těšínský: Matematická analýza na varietách,
Conlon: Differentiable Manifolds, Second Edition
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK