Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Software pro 2D korelační analýzu ve spektroskopii biomolekul
Název práce v češtině: Software pro 2D korelační analýzu ve spektroskopii
biomolekul
Název v anglickém jazyce: Software for 2D correlation analysis in the spectroscopy of biomolecules
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel: RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
1. Seznámit se s principy 2D korelační spektroskopie a s jejím použitím ve spektroskopii biomolekul.
2. Na výše zmíněné téma vypracovat rešerši.
3. Otestovat stávající rutiny vytvořené v MATLABu pro 2D korelační spektroskopii.
4. Navrhnout uživatelsky příjemné grafické rozhraní pro 2D korelační spektroskopii.
5. Naprogramovat 2D korelační spektroskopii s grafickým uživatelským rozhraním v MATLABu a též vytvořit verzi nezávislou na platformě, funkčně ji otestovat a vybavit dokumentací.
Seznam odborné literatury
[1] I. Noda, Appl. Spectrosc. 47 (1993), 550.
[2] I. Noda, Appl. Spectrosc. 54 (2000), 994.
[3] I. Noda, in: Handbook of Vibrational Spectroscopy, J. M. Chalmers and P. R. Griffiths, eds, Vol. 3, Wiley, Chichester, 2001, p. 2123.
[4] Y. Ozaki, in: Handbook of Vibrational Spectroscopy, J. M. Chalmers and P. R. Griffiths, eds, Vol. 3, Wiley, Chichester, 2001, p. 2135.
[5] Y. Ozaki, K. Murayama, Y. Wu, B Czarnik-Matusewicz, Spectrosc. Int. J. 17 (2003) 79.
Předběžná náplň práce
2D korelační spektroskopie představuje relativně novou techniku multidimenzionální analýzy spektroskopických dat, která, především v případě složitých biomolekul, umožňuje stanovit jinak obtížně postřehnutelné korelace spektrálních změn vzorku indukovaných fyzikálně-chemickou perturbací. V tuto chvíli jsou k dispozici pouze základní rutiny pro 2D korelační spektroskopii. Náplní bakalářské práce bude, kromě základního seznámení se s problematikou, vytvoření uživatelsky přátelského softwaru pro analýzu libovolných spektroskopických dat pomocí 2D korelační spektroskopie. Předpokládá se, že software bude veřejně dostupný vědecké komunitě a že výsledky práce budou prezentovány na vědecké konferenci.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK