Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Testovací příklady v CFD
Název práce v češtině: Testovací příklady v CFD
Název v anglickém jazyce: Test examples in CFD
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc.
Řešitel:
Oponenti: prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Vytvořit popis testovacích příkladů užívaných v CFD (Computation fluid dynamics) při testování numerických algoritmů v jejich rané fázi vývoje: Burgersova rovnice, Sodův kanál, GAMM-kanál, Ringleb flow, vortex evolution problem, Hobsonova kaskáda, profilová mříž SE1050, profilová mříž DCA08. Pro jednotlivé případy zkonstruovat výpočetní síť a připravit vstupní data.
Seznam odborné literatury
M. Feistauer and J. Felcman and I. Straškraba, Mathematical and Computational Methods for Compressible Flow, Oxford University Press, Oxford, 2003

E. F. Toro, Riemann Solvers and Numerical Methods for Fluid Dynamics, Springer, Berlin, 1997
Předběžná náplň práce
Vytvořit popis testovacích příkladů užívaných v CFD (Computation fluid dynamics) při testování numerických algoritmů v jejich rané fázi vývoje: Burgersova rovnice, Sodův kanál, GAMM-kanál, Ringleb flow, vortex evolution problem, Hobsonova kaskáda, profilová mříž SE1050, profilová mříž DCA08. Pro jednotlivé případy zkonstruovat výpočetní síť a připravit vstupní data.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK