Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Okrajové podmínky v metodě konečných objemů
Název práce v češtině: Okrajové podmínky v metodě konečných objemů
Název v anglickém jazyce: Boundary conditions in a finite volume method
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc.
Řešitel:
Oponenti: prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Popsat problematiku volby okrajových podmínek a ilustrovat ji na případě skalární lineární a nelineární hyperbolické rovnice. Ukázat význam řešení Riemannova problému pro volbu okrajových podmínek.
Seznam odborné literatury
M. Feistauer and J. Felcman and I. Straškraba, Mathematical and Computational Methods for Compressible Flow, Oxford University Press, Oxford, 2003

E. F. Toro, Riemann Solvers and Numerical Methods for Fluid Dynamics, Springer, Berlin, 1997
Předběžná náplň práce
Popsat problematiku volby okrajových podmínek a ilustrovat ji na případě skalární lineární a nelineární hyperbolické rovnice. Ukázat význam řešení Riemannova problému pro volbu okrajových podmínek.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK