Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Matematické modelování materiálů s tvarovou pamětí
Název práce v češtině: Matematické modelování materiálů s tvarovou pamětí
Název v anglickém jazyce: Mathematical modelling of shape-memory materials.
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Tomáš Roubíček, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.01.2006
Datum zadání: 07.01.2006
Datum a čas obhajoby: 27.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2006
Oponenti: prof. RNDr. Martin Kružík, Ph.D., DSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce bude zaměřena na rešerši tzv. R-fáze (tj. rhomboedrické fáze) vyskytující se v paměťové slitině NiTi zejména s cílem ujasnit data pro případný počítačový experiment. Speciálně se jedná o data popisující elastickou energii v závislosti na deformačním gradientu a teplotě, a pokusit se pomocí analýzy rank-1 konexí mezi 4mi rhomboedrickými martensitickými variantami a eventuelně ještě jednou kubickou austenitickou fázi si ujasnit vhodné počáteční podmínky a vhodné disipační konstanty.
Seznam odborné literatury
Bhattacharya, K.: Microstructure of martensite. Why it forms and how it gives rise to the shape-memory effect. Oxford Univ.Press, New York, 2003.

Pitteri, M., Zanzotto, G.: Continuum Models for Phase Transitions and Twinning in Crystals. Chapman & Hall, Boca Raton, 2003.

Dále případně související časopisecká literatura, např.

P. Lukáš, P. Šittner, D. Neov, V. Novák, D. Lugovyy and M. Tovar, R-Phase Phenomena in Neutron Diffraction Investigations of Thermomechanically Loaded NiTi Polycrystals, in proc. of ECRS6, 2002, Coimbra, Portugal

P.Sittner, D.Lugovyy, D. Neov, M.Landa, P.Lukas,V.Novak, On the R-phase transformation related phenomena in NiTi polycrystals subjected to thermomechanical loads, Euromat-Mecamat symposium EMMC7, 17.5-23.5, 2003, Frejus, France, Journal de Physique IV, submitted
Předběžná náplň práce
_
Cil: seznamit se s modely materialu s tvarovou pameti se zaměřením na R-fázi v NiTi
a provest resersi monografii autoru Bhattacharya a
Pitteri a Zanzotto se zamerenim na modelovani konkretnich
experimentu provadenych ve Fyzikalnim ustavu ci
Ustavu termodynamiky Akademie ved.
_
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK