Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Reálné fyzikální experimenty pro výuku na střední škole
Název práce v češtině: Reálné fyzikální experimenty pro výuku na střední škole
Název v anglickém jazyce: Real physics experiments for teaching at senior high school
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2004
Datum zadání: 01.10.2004
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK