Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza emisí typu lví řev měřených na umělých družicích
Název práce v češtině: Analýza emisí typu lví řev měřených na umělých družicích
Název v anglickém jazyce: Analysis of lion roar emissions measured on spacecraft
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.11.2005
Datum zadání: 04.11.2005
Datum a čas obhajoby: 25.06.2007 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2007
Oponenti: doc. RNDr. Lubomír Přech, Dr.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Studium literatury, sepsání přehledu současného výzkumu

2) Studium stávajícího programového vybavení pro analýzu družicových dat.

3) Vyhledání měření emise typu lví řev v záznamech dat družic Cluster.

4) Nalezení směrů šíření emisí typu lví řev a označení pravděpodobných zdrojů.
Seznam odborné literatury
T. H. Stix: Waves in plasmas, AIP New York,1992.
F.F. Chen: Introduction to plasma physics and controlled fusion, vol.1: Plasma physics,
Plenum press, New York, 1984.

Časopisecká literatura dle dohody s vedoucím diplomové práce
Předběžná náplň práce
http://physics.mff.cuni.cz/kevf/php/bak-abs.php?id=27
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK