Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium kinetických jevů při teplotně stimulovaných měřeních
Název práce v češtině: Studium kinetických jevů při teplotně stimulovaných měřeních
Název v anglickém jazyce:
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jaromír Fähnrich, CSc.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Při teplotně stimulovaných experimentech (jako např. při teplotně stimulované depolarizaci, diferenciální skenovací kalorimetrii apod.) závisí výsledné průběhy podstatně na podmínkách experimentu, zejména na rychlosti ohřevu, chlazení a na celé teplotní historii proměřovaného vzorku.
Cílem práce je experimentální studium zmíněných závislostí. Student se seznámí s činností zařízení a provede opakovaná měření vybraných látek za různých podmínek, zejména při různých rychlostech ohřevu a chlazení. Výsledky budou porovnány s jednoduchými modely.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK