Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Demonstrace základních vlastností šíření vln na datech umělých družic
Název práce v češtině: Demonstrace základních vlastností šíření vln
na datech umělých družic
Název v anglickém jazyce: Basic properties of wave propagation demostrated using the data of scientific spacecraft
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.01.2006
Datum zadání: 12.01.2006
Datum a čas obhajoby: 17.09.2007 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2007
Oponenti: doc. RNDr. Lubomír Přech, Dr.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Studium literatury; sepsání přehledu literatury.

2) Vypracování postupu názorné demonstrace šíření vln v plazmatu:

a) vývoj názorných modelů šíření vln pro demonstraci základních obecných pojmů užívaných k popisu šíření vln, jako je grupová rychlost a fázová rychlost;

b) implementace metody pro složitější způsoby šíření elektromagnetických vln ve hvizdovém modu;

c) příprava výstupů modelu.

3) Použití dat umělých družic projektů DEMETER a Cluster pro ukázky šíření elektromagnetických vln ve hvizdovém modu.
Seznam odborné literatury
D.G. Swanson: Plasma waves, IOP Bristol, 2003.

F.F. Chen: Introduction to plasma physics and controlled fusion, vol.1: Plasma physics, Plenum Press, New York, 1984.

Časopisecká literatura dle dohody s vedoucím práce
Předběžná náplň práce
http://physics.mff.cuni.cz/kevf/php/dipl-abs.php?id=561
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK