Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Grafy ve výuce fyziky
Název práce v češtině: Grafy ve výuce fyziky
Název v anglickém jazyce: Graphs in physics education
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2004
Datum zadání: 01.10.2004
Datum a čas obhajoby: 24.02.2009 14:00
Datum proběhlé obhajoby: 24.02.2009
Oponenti: RNDr. Mgr. Eva Hejnová, Ph.D.
  Doc. RNDr. Mária Rakovská, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK