Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 284)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mezinárodní teplotní stupnice ITS-90, termodynamika fázového přechodu
Název práce v češtině: Mezinárodní teplotní stupnice ITS-90,
termodynamika fázového přechodu
Název v anglickém jazyce:
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Pevné body v současné době platné mezinárodní teplotní stupnice ITS-90 jsou
tvořeny trojnými body nebo body tání. Pro kvalitní termometrii je nezbytná
jejich reprodukovatelnost a přesnost odečtení teploty. Obsahem práce by bylo
pojednání o termodynamice fázových přechodů a experimentální prověření
vlastnosti některých pevných bodů ( H2O, Hg, Ga) připravených pro
termometrickou úlohu základního fyzikálního praktika. Zvláštní pozornost by
měla být věnována jevům přehřátí nebo podchlazení v okolí fázového přechodu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK