Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Žáci základních škol a fyzikální měření
Název práce v češtině: Žáci základních škol a fyzikální měření
Název v anglickém jazyce: Students of junior high schools and physics measurements
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.10.2004
Datum zadání: 18.10.2004
Datum a čas obhajoby: 12.09.2005 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2005
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK