Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Generace koherentního krátkovlnného ( <160nm) záření pomocí konvenčních laserů
Název práce v češtině: Generace koherentního krátkovlnného ( <160nm) záření pomocí konvenčních laserů
Název v anglickém jazyce: Generation of short-wavelength (<160 nm) radiation by conventional lasers
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Malý, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.11.2004
Datum zadání: 19.11.2004
Datum a čas obhajoby: 15.05.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 15.05.2006
Oponenti: RNDr. Josef Krása, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK