Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Metodika aproximace rozptylu pro odhad charakteristik
Název práce v češtině: Metodika aproximace rozptylu pro odhad charakteristik
Název v anglickém jazyce: Methodology of variance estimation of characteristic's estimation
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.10.2004
Datum zadání: 27.10.2004
Datum proběhlé obhajoby: 17.05.2005
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK