Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Netradiční metody a formy fyzikálního vzdělávání
Název práce v češtině: Netradiční metody a formy fyzikálního vzdělávání
Název v anglickém jazyce: Non-traditional methods and forms of physics education
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.11.2004
Datum zadání: 16.11.2004
Datum a čas obhajoby: 17.06.2008 10:00
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2008
Oponenti: Prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc.
  Doc.RNDr. Josef Janás, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK