Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Methods of Numerical Solution of a Class of Non-Convex Variational Problems
Název práce v češtině: Methods of Numerical Solution of a Class of Non-Convex
Variational Problems
Název v anglickém jazyce:
Akademický rok vypsání: 1999/2000
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Tomáš Roubíček, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.1999
Datum zadání: 01.10.1999
Datum a čas obhajoby: 21.12.2004 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:21.12.2004
Datum odevzdání tištěné podoby:21.12.2004
Datum proběhlé obhajoby: 21.12.2004
Oponenti: Dr. Agnieszka Kalamajska
  Prof. Pablo Pedregal
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK