Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Optická spektroskopie umělé fotosyntetické antény na bázi bakteriochlorofylových agregátů
Název práce v češtině: Optická spektroskopie umělé fotosyntetické antény na bázi
bakteriochlorofylových agregátů
Název v anglickém jazyce:
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.11.2003
Datum zadání: 25.11.2003
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK