Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jednoduché interaktivní experimenty pro fyzikální vzdělávání
Název práce v češtině: Jednoduché interaktivní experimenty pro fyzikální vzdělávání
Název v anglickém jazyce: Simple interactive experiments for physics education
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2003
Datum zadání: 01.11.2003
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK