Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj a realizace studijních textů a dalších materiálů pro počítačem podporovanou výuku fyziky v prostředí systému COACH
Název práce v češtině: Vývoj a realizace studijních textů a dalších materiálů pro
počítačem podporovanou výuku fyziky v prostředí systému
COACH
Název v anglickém jazyce: Development of study texts and further materials for computer supported physics education in COACH
environment
Akademický rok vypsání: 1993/1994
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.1993
Datum zadání: 01.10.1993
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2001
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK