Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Strukturování a reprezentace soustav fyzikálních poznatků pro počítačem podporovanou výuku fyziky
Název práce v češtině: Strukturování a reprezentace soustav fyzikálních poznatků
pro počítačem podporovanou výuku fyziky
Název v anglickém jazyce:
Akademický rok vypsání: 2000/2001
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2000
Datum zadání: 01.10.2000
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK