Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Od jednoduchých experimentů k teorii
Název práce v češtině: Od jednoduchých experimentů k teorii
Název v anglickém jazyce: From simple experiments to theory
Akademický rok vypsání: 2002/2003
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2002
Datum zadání: 01.10.2002
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK