Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hypertextová a multimediální podpora fyzikálního vzdělávání - FyzWeb
Název práce v češtině: Hypertextová a multimediální podpora fyzikálního
vzdělávání - FyzWeb
Název v anglickém jazyce:
Akademický rok vypsání: 1998/1999
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.1998
Datum zadání: 01.10.1998
Datum a čas obhajoby: 03.10.2003 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 03.10.2003
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK