Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Katalog jednoduchých fyzikálních pokusů (nejen) z internetu
Název práce v češtině: Katalog jednoduchých fyzikálních pokusů (nejen) z internetu
Název v anglickém jazyce:
Akademický rok vypsání: 2002/2003
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.12.2002
Datum zadání: 03.12.2002
Datum a čas obhajoby: 17.05.2004 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 17.05.2004
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK