Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Gaussian Packet Prestack Depth Migration
Název práce v češtině: Gaussian Packet Prestack Depth Migration
Název v anglickém jazyce:
Akademický rok vypsání: 2001/2002
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra geofyziky (32-KG)
Vedoucí / školitel: RNDr. Luděk Klimeš, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2001
Datum zadání: 01.10.2001
Datum a čas obhajoby: 21.09.2005 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.09.2005
Datum odevzdání tištěné podoby:21.09.2005
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2005
Oponenti: RNDr. Ivan Pšenčík, CSc.
  RNDr. Miroslav Novotný, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK