Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ultrarychlá dynamika nosičů náboje v polovodičových nanostrukturách
Název práce v češtině: Ultrarychlá dynamika nosičů náboje v polovodičových
nanostrukturách
Název v anglickém jazyce: Ultrarychlá dynamika nosičů náboje v polovodičových
nanostrukturách
Akademický rok vypsání: 2002/2003
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Malý, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.06.2002
Datum zadání: 04.06.2002
Datum a čas obhajoby: 30.06.2006 09:00
Datum proběhlé obhajoby: 30.06.2006
Oponenti: doc. Ing. Martin Nikl, CSc.
  prof. RNDr. Ivan Pelant, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK