Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Předsoučtová migrace pomocí gaussovských balíků
Název práce v češtině: Předsoučtová migrace pomocí gaussovských balíků
Název v anglickém jazyce:
Akademický rok vypsání: 1999/2000
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra geofyziky (32-KG)
Vedoucí / školitel: RNDr. Luděk Klimeš, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.02.2000
Datum zadání: 11.02.2000
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2001
Datum odevzdání tištěné podoby:01.06.2001
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK