Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Relaxace v optimálním řízení parciálních diferenciálních rovnic
Název práce v češtině: Relaxace v optimálním řízení parciálních diferenciálních
rovnic
Název v anglickém jazyce: Relaxation in optimal control of quasilinear elliptic equations
Akademický rok vypsání: 1997/1998
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Tomáš Roubíček, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.10.1996
Datum zadání: 22.10.1996
Datum odevzdání elektronické podoby:20.10.1998
Datum odevzdání tištěné podoby:20.10.1998
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK