Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
"Studium fotonových silových funkcí v rámci přiblížení náhodné fáze" Vedoucí DP:Prof.RNDr.Jan Kvasil,DrSc.,KJF/10.3.95
Název práce v češtině: "Studium fotonových silových funkcí v rámci přiblížení
náhodné fáze"
Vedoucí DP:Prof.RNDr.Jan Kvasil,DrSc.,KJF/10.3.95
Název v anglickém jazyce:
Akademický rok vypsání: 1995/1996
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav:  
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Kvasil, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.03.1995
Datum zadání: 10.03.1995
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK