Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rovnice a soustavy rovnic vedoucí DP - dr. J. KOTTAS - KMA - 1996
Název práce v češtině: Rovnice a soustavy rovnic

vedoucí DP - dr. J. KOTTAS - KMA - 1996
Název v anglickém jazyce:
Akademický rok vypsání: 1997/1998
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Vedoucí / školitel: RNDr. Petr Tas
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.11.1996
Datum zadání: 26.11.1996
Datum odevzdání elektronické podoby:05.06.1998
Datum odevzdání tištěné podoby:05.06.1998
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK