Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Slepičí protilátky jako prostředek pasivní imunizace proti mikrobiálním onemocněním dýchacího traktu
Název práce v češtině: Slepičí protilátky jako prostředek pasivní imunizace proti mikrobiálním onemocněním dýchacího traktu
Název v anglickém jazyce: Chicken antibodies as a tool for passive immunization against airways microbial diseases
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.11.2007
Datum zadání: 11.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2009
Oponenti: Mgr. Zdeňka Maderová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK